# EKORR.PL 2208.18
Czym są odpady medyczne?

Odpady medyczne zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach stanowią odpady powstające w związku z udzielaniem...

# EKORR.PL 2408.18
Jak klasyfikować odpady?

Odpady medyczne dzielimy na: 1. Odpady zakaźne: 18 01 02* - Części ciała i organy oraz pojemniki na krew...

# EKORR.PL 1809.18
Jak działa spalarnia odpadów medycznych?

Odpady medyczne i odpady weterynaryjne powstają w wyniku świadczenia usług medycznych i weterynaryjnych takich jak:...

# EKORR.PL 2409.18
Prawidłowe postępowanie z odpadami medycznymi w gabinecie.

1.) Odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach (np. igły, skalpele, wiertła) zbiera się do pojemników...

# EKORR.PL 0910.18
Przeterminowane leki - Co z nimi zrobić?

Podpowiadamy co zrobić i jak postępować z przeterminowanymi lekami w gabinetach lekarskich, przychodniach, szpitalach lub...

# EKORR.PL 2811.18
Odpady weterynaryjne - czym są i gdzie powstają?

Odpady weterynaryjne - odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług...

# EKORR.PL 1005.19
Wysoce zakaźne odpady medyczne - jak postępować?

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z...

# EKORR.PL 1505.19
Odpady medyczne - Jaki kolor pojemnika lub worka na odpady wybrać?

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami...

# EKORR.PL 0807.19
Amalgamat dentystyczny - niebezpieczny odpad medyczny.

Czym jest amalgamat dentystyczny? Amalgamat dentystyczny należący do grupy odpadów medycznych oznaczonych...

# EKORR.PL 0710.19
Czym jest KPO?

Karta przekazania odpadów , w skrócie KPO jest dokumentem potwierdzającym przekazanie odpadów...

# EKORR.PL 3110.19
Jak przechowywać odpady medyczne?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego postępowania z...

# EKORR.PL 3012.19
BDO - Jak działa i do czego służy wytwórcom odpadów medycznych?

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) jest systemem informatycznym, utworzonym na podstawie...

# EKORR.PL 2905.20
Katalog odpadów - czyli jakie grupy odpadów wyróżniamy?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów, odpady dzielimy na 20...

# EKORR.PL 2406.20
Odpady niebezpieczne - źródła ich powstawania.

Czym są odpady niebezpieczne ? Są to odpady, które po przedostaniu się do środowiska naturalnego mogą...

# EKORR.PL 1210.20
Przydatne adresy dla wytwórców odpadów medycznych.

Niezależnie od tego czy wytwarzasz odpady medyczne w Warszawie , Płocku, Radomiu czy innej miejscowości...

# EKORR.PL 2410.20
Odpady medyczne w gabinecie kosmetycznym.

W gabinecie kosmetycznym poza odpadami komunalnymi mogą być również wytwarzane odpady medyczne , zakaźne . ...

# EKORR.PL 1806.21
Transport odpadów medycznych - regulacje prawne.

Odpady medyczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego...

# EKORR.PL 0208.21
BDO - Instrukcje obsługi

Zamieszczamy instrukcje poruszania się po systemie BDO, w których znajdziecie m.in.: nawigację po systemie i...

# EKORR.PL 2609.22
Kto podlega obowiązkowi rejestracji w BDO?

Jeżeli podmiot jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów, musi się zarejestrować w BDO, aby uzyskać od...

# EKORR.PL 1701.23
Sprawozdawczość z wytworzonych odpadów w systemie BDO

Sprawozdania do Marszałka Województwa składane są wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem BDO (Bazy danych o...

# EKORR.PL 1505.23
Odpady medyczne w Warszawie - Jak sobie z nimi poradzić?

Odpady medyczne Warszawa to bardzo rozległy rynek niebezpiecznych odpadów, które wymagają specjalistycznej...

# EKORR.PL 3011.23
Kody odpadów medycznych

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów określa katalog odpadów z...

# EKORR.PL 0502.24
Gdzie oddawać odpady medyczne?

Gdzie oddawać odpady medyczne? Utylizacja odpadów medycznych Warszawa jest poważnym wyzwaniem dla wielu...