# EKORR.PL 2208.18
Czym są odpady medyczne?

Odpady medyczne zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach stanowią odpady powstające w związku z udzielaniem...

# EKORR.PL 2408.18
Jak klasyfikować odpady?

Odpady medyczne dzielimy na: 1. Odpady zakaźne: 18 01 02* - Części ciała i organy oraz pojemniki na krew...

# EKORR.PL 1809.18
Jak działa spalarnia odpadów medycznych?

Odpady medyczne i odpady weterynaryjne powstają w wyniku świadczenia usług medycznych i weterynaryjnych takich jak:...

# EKORR.PL 2409.18
Prawidłowe postępowanie z odpadami medycznymi w gabinecie.

1.) Odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach (np. igły, skalpele, wiertła) zbiera się do pojemników...

# EKORR.PL 0910.18
Przeterminowane leki - Co z nimi zrobić?

Podpowiadamy co zrobić i jak postępować z przeterminowanymi lekami w gabinetach lekarskich, przychodniach, szpitalach lub...

# EKORR.PL 2811.18
Odpady weterynaryjne - czym są i gdzie powstają?

Odpady weterynaryjne - odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług...

# EKORR.PL 1005.19
Wysoce zakaźne odpady medyczne - jak postępować?

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z...

# EKORR.PL 1505.19
Odpady medyczne - Jaki kolor pojemnika lub worka na odpady wybrać?

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami...

# EKORR.PL 0807.19
Amalgamat dentystyczny - niebezpieczny odpad medyczny.

Czym jest amalgamat dentystyczny? Amalgamat dentystyczny należący do grupy odpadów medycznych oznaczonych...

# EKORR.PL 0710.19
Czym jest KPO?

Karta przekazania odpadów , w skrócie KPO jest dokumentem potwierdzającym przekazanie odpadów...