Odpady medyczne - Jaki kolor pojemnika lub worka na odpady wybrać?

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi określa m.in. rodzaje i kolory opakowań służących do zbierania odpadów medycznych.

Rozporządzenie dotyczy odpadów medycznych o kodach:

 • zakaźnych: 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 80*, 18 01 82*,
 • niebezpiecznych, innych niż zakaźne: 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10*,
 • innych niż niebezpieczne: 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09, 18 01 81.

oraz przewiduje stosowanie trzech kolorów pojemników i worków na odpady:

1. Kolor czerwony dla odpadów medycznych zakaźnych jak np.

 • części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania,
 • odpady zawierające żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny, oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego,
 • zużyte peloidy wykonywane w ramach działalności leczniczej,
 • pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych.

2. Kolor żółty dla odpadów medycznych niebezpiecznych, innych niż zakaźne jak np.

 • chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
 • leki cytotoksyczne i cytostatyczne,
 • amalgamat dentystyczny.

3. Kolor inny niż czerwony i żółty dla odpadów medycznych innych niż niebezpieczne jak np.

 • narzędzia chirurgiczne i zabiegowe,
 • opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy,
 • chemikalia inne niż zawierające substancje niebezpieczne,
 • leki inne niż cytotoksyczne i cytostatyczne,