Opis Pobierz
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach Pobierz
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi Pobierz
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi Pobierz
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów Pobierz
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów Pobierz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami weterynaryjnymi Pobierz
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych Pobierz
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016r. w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych Pobierz
Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów Pobierz
Karta informacyjna ADR dla UN 3291 Pobierz
Opis Pobierz
Zgoda na dostarczanie e-faktury Pobierz
Opis Pobierz
Instrukcja integracji konta w BDO Pobierz
Opis Pobierz
Instrukcja złożenia sprawozdania w BDO Pobierz