Nazwa pliku Opis Pobierz
Ustawa_z_dnia_14_grudnia_2012r._o_odpadach_4.pdf Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach Pobierz
RozporzYdzenie_MZ__z_dnia_30_lipca_2010r..pdf Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi Pobierz
RozporzYdzenie_MZ_z_dnia_5_paYdziernika_2017r..pdf Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi Pobierz
RozporzYdzenie_MY_dnia_12_grudnia_2014r..pdf Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów Pobierz
RozporzYdzenie_MY_z_dnia_9_grudnia_2014r..pdf Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów Pobierz
RozporzYdzenie__Ministra_Rolnictwa_i_Rozwoju_Wsi_z_dnia_1_paYdziernika_2010r..pdf Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami weterynaryjnymi Pobierz
RozporzYdzenie_MY_z_dnia_13_stycznia_2014r..pdf Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych Pobierz
RozporzYdzenie_MZ_z_dnia_21_paYdziernika_2016r..pdf Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016r. w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych Pobierz
RozporzYdzenie_MK_z_dnia_2_stycznia_2020r..pdf Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów Pobierz
Nazwa pliku Opis Pobierz
Zgoda_na_fakturY_PDF.pdf Zgoda na dostarczanie e-faktury Pobierz