Odpady medyczne Siedlce

Odpady medyczne Siedlce dla wielu firm, placówek medycznych czy okołomedycznych oznaczają spory problem. Wszystkie odpady niebezpieczne muszą być neutralizowane w zgodny z prawem i skoncentrowany na bezpieczeństwie sposób. W EKORR zajmujemy się szeroko rozumianą logistyką i zarządzaniem takimi odpadami.

Odpady medyczne Siedlce muszą więc być przez placówki, które je generują odpowiednio segregowane, składowane i przechowywane w określonych ustawą warunkach. Na tym jednak cykl ich „życia” się nie kończy. Odpowiedzialne gospodarowanie odpadami medycznymi ma natomiast ogromne znaczenie i w bezpośredni sposób przekłada się na bezpieczeństwo.

Odpady medyczne Siedlce – co to za odpady?

W bardzo dużej grupie odpadów, określanych jako medyczne, znajduje się szereg pozostałości po działalności medycznej, leczniczej, opiekuńczej czy badawczej. Na długiej liście placówek, które produkują odpady medyczne znajdują się więc między innymi przychodnie, szpitale, gabinety ambulatoryjne, stomatologiczne, weterynaryjne, laboratoria, salony kosmetologiczne, kosmetyczne, salony tatuażu, badawcze placówki naukowe, placówki doświadczalne, stacje krwiodawstwa, dializ i wiele innych. Wszystkie je łączy fakt regularnego generowania odpadów, które nie mogą być po prostu wyrzucane do śmieci.

Odpady medyczne Siedlce, zgodnie z prawem, dzieli się na zakaźne, niebezpieczne – inne, niż zakaźne oraz inne, niż niebezpieczne. Można do nich zaliczyć igły, strzykawki i wszystkie inne narzędzia medyczne, probówki i pojemniki, które miały kontakt z krwią i płynami ustrojowymi, pieluchy, ubrania, ale również części ciała, organy i produkty, które miały styczność z materiałem biologicznym – drobnoustrojami, toksynami, leki, pozostałości używanych chemikaliów, etc.

Odpady medyczne Siedlce – dlaczego są niebezpieczne?

Odpady medyczne Siedlce są niebezpieczne zarówno dla ludzi, zwierząt, jak i środowiska. Wyrzucane na wysypiska, stanowiłyby poważne zagrożenie dla otoczenia. Dlatego kwestię gospodarowania odpadami medycznymi reguluje w Polsce ustawa, która nie tylko w precyzyjny sposób określa, jakie materiały zaliczają się do odpadów medycznych, ale również w jaki sposób muszą być one segregowane, przechowywane i unieszkodliwiane.

Segregacja odpadów medycznych w Siedlcach polega na ich podziale na trzy wymienione w ustawie grupy podstawowe. Przy czym worki muszą być opatrzone stosownymi kodami, a odpady – na przykład o ostrych krawędziach – których z przyczyn praktycznych nie można przechowywać w polietylenowych workach, muszą być składowane w specjalnie do tego celu tworzonych pojemnikach jednorazowych z tworzyw sztucznych. Odpady medyczne Siedlce muszą być również w stosowny sposób przechowywane. W pomieszczeniach do składowania musi panować określona temperatura, zaś odbiór odpadów medycznych musi nastąpić w wytyczonym czasie (uzależnionym od charakteru odpadów i temperatury przechowywania).

Kwestia odpadów medycznych w Siedlcach w zasadzie nie pozostawia pola do interpretacji. Przepisy są konkretne, a ich przestrzeganie surowo egzekwowane. Dlatego dla sprawnego i niezakłóconego działania generujących odpady medyczne placówek, tak istotna jest współpraca z godnym zaufania partnerem, który jest specjalistą w gospodarowaniu odpadami medycznymi.

Odpady medyczne Siedlce – odbiór i co dalej?

Unieszkodliwianie odpadów medycznych to zadanie dla specjalistów. Placówka, która wygenerowała odpady, przekazuje je w odpowiednie ręce, reszta należy do firm takich, jak EKORR.

Transport odpadów niebezpiecznych odbywa się zgodnie z zasadami transportu ADR – konwencja międzynarodowa, która reguluje przewóz ładunków niebezpiecznych. Odpady medyczne Siedlce transportowane muszą być w specjalnie oznakowanych samochodach, a kierowca musi legitymować się stosownymi certyfikatami.

Flota EKORR pozwala na bezpieczny i profesjonalny transport odpadów medycznych w Siedlcach. Po realizacji w ustalonym czasie odbioru z placówki, odpady medyczne trafiają do spalarni. To bezpieczna i skuteczna metoda na unieszkodliwienie odpadów medycznych, dzięki której przestają one stanowić zagrożenie dla otoczenia.

Odpady medyczne Siedlce – jakie są koszty?

Odpady medyczne Siedlce generują oczywiście dla placówek koszty. Nie muszą one jednak być nadmiernie wysokie. Wystarczy nawiązać stałą współpracę z firmą, która zajmuje się unieszkodliwianiem odpadów medycznych.

Polityka EKORR koncentruje się na stałych, długofalowych współpracach, z których korzyści czerpią obie strony. Ponieważ odpady medyczne zawsze są generowane w trybie ciągłym – nie są to zlecenia jednorazowe, w EKORR premiujemy opartą na zaufaniu współpracę. Oferujemy nie tylko niezawodną jakość, ale również atrakcyjne ceny.

Odbiór odpadów medycznych Siedlce zawsze odbywa się w zgodzie z ustalonym harmonogramem. W ten sposób wspieramy naszych Klientów w utrzymaniu płynności i braku utrudniających przestojów, pomagając również dotrzymać nałożonych na placówki zobowiązań prawnych. Z EKORR możesz być pewien, że odpady medyczne Siedlce zostaną odebrane w ustalonym terminie, a następnie sprawnie przetransportowane na miejsce utylizacji i unieszkodliwione w procesie obróbki termicznej. Zawsze niezawodnie, zawsze o czasie i zawsze z naciskiem na najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Odpady medyczne Siedlce – kompleksowo, odpowiedzialnie i prosto do celu

Ułatwiając naszym Klientom współpracę, w EKORR możesz również liczyć na dostarczanie produktów do segregacji i składowania odpadów medycznych – przeznaczonych dla odpadów medycznych worków w odpowiednich kolorach, jednorazowych pojemników w różnych rozmiarach do wyboru, kanistrów czy etykiet samoprzylepnych, które ułatwiają nadanie zbiorczym opakowaniom odpowiedniego kodu - oznaczenia.

Stosujemy wyłącznie nowoczesne technologie i sprawdzone procedury. Dokładamy starań, aby neutralizacja odpadów medycznych odbywała się z jak najmniejszym wpływem na środowisko, minimalizując zagrożenia dla zwierząt, ludzi oraz otoczenia.

Z EKORR odpady medyczne Siedlce nie stanowią już problemu! Z nami zawsze się opłaca!

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU