Odpady medyczne

Zapewniamy profesjonalną i kompleksową obsługę, która obejmuje odbiór odpadów medycznych, ich transport i unieszkodliwienie w spalarni odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zaopatrzenie w specjalistyczne opakowania do segregacji odpadów medycznych.

W naszej działalności łączymy niezawodność i rzetelność, ale również kładziemy duży nacisk na przystępne ceny, co czyni z nas sprawdzonego i konkurencyjnego partnera w gospodarce odpadami medycznymi.

W zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych obsługujemy m.in.:

- Zakłady opieki zdrowotnej,

- Szpitale,

- Gabinety stomatologiczne,

- Przychodnie lekarskie,

- Gabinety kosmetyczne,

- Studia tatuażu,

- Laboratoria,

- Prywatne gabinety lekarskie,

- Domy Pomocy Społecznej,

- Apteki,

- Zakłady i hurtownie farmaceutyczne.

Podchodzimy indywidualnie do każdego Klienta, dzięki czemu nasza oferta jest dopasowana do potrzeb naszych Partnerów i kompleksowa w swoim zakresie.

Współpraca z naszą firmą gwarantuje: bezpieczeństwo i wykonanie usługi w trosce o ochronę środowiska, wsparcie i zaangażowanie ze strony pracowników firmy oraz optymalizację kosztów naszych Klientów.

Rodzaje i kody odpadów medyczych:

18 01 01 - Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03).

18 01 02* - Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03).

18 01 03* - Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82.

18 01 04 - Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy).

18 01 06* - Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne.

18 01 07 - Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06.

18 01 08* - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne.

18 01 09 - Leki inne niż wymienione w 18 01 08.

18 01 10* - Odpady amalgamatu dentystycznego.

18 01 80* - Zużyte peloidy po zabiegach wykonywaych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych.

18 01 81 - Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80.

18 01 82* - Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych.

Przechowywanie odpadów medycznych:

  • odpowiednio przystosowane pomieszczenie - wymagania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.07.2010 roku w sprawie szczegółowego postepowania z odpadami medycznymi,
  • stacjonarne urządzenie chłodnicze – wymagania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.07.2010 roku w sprawie szczegółowego postepowania z odpadami medycznymi.

18 01 03*, 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10*, 18 01 82* - magazynowanie w temperaturze od 10 °C do 18 °C może odbywać się tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości, jednak nie dłużej niż 72 godziny, natomiast w temperaturze do 10 °C - nie dłużej niż 30 dni.

18 01 02* - magazynowanie może odbywać się tylko w temperaturze do 10 °C, a czas ich przechowywania nie może przekroczyć 72 godzin.

18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 - mogą być magazynowane tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości, jednak nie dłużej niż 30 dni.

Sposób pakowania:

18 01 02*, 18 01 03* 18 01 82* - odpady medyczne, o których mowa, z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej, koloru czerwonego, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia. Odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w miejscu ich powstawania do pojemników jednorazowego użycia, sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie lub przecięcie. Pojemniki lub worki zapełnia się co najwyżej do 2/3 ich objętości w sposób umożliwiający ich bezpieczne zamknięcie.

18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10* - odpady medyczne, o których mowa, z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej, koloru żółtego, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia.

18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 - odpady medyczne, o których mowa, z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do worków jednorazowego użycia, w kolorze innym niż czerwony lub żółty, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia.

Pojemniki i worki jednorazowego użycia powinny posiadać widoczne oznakowanie zawierające informacje m.in. o kodzie odpadów w nim przechowywanych, miejsce pochodzenia odpadów, datę zamknięcia.