AKTY PRAWNE

Firma EKORR prowadząca gospodarkę odpadami działa zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami - unieszkodliwiamy odpady medyczne, odpady weterynaryjne oraz innego rodzaju odpady niebezpieczne zgodnie z wymogami prawnymi, zapewniając naszym Klientom profesjonalne wsparcie w prowadzeniu działalności.

Nasi pracownicy są zawsze gotowi do pomocy w sprawach prawnych dotyczących postępowania z odpadami medycznymi. Wszystko dzięki temu, że posiadamy wieloletnie doświadczenie w gospodarowaniu odpadami, ale również na bieżąco śledzimy zmiany w ustawodawstwie i uczestniczymy w szkoleniach branżowych. Chcemy, aby każdy z naszych Klientów mógł prowadzić swoją działalność bezpiecznie i komfortowo.

Poniżej prezentujemy akty prawne, które obowiązują podmioty wytwarzające odpady  medyczne i odpady weterynaryjne, a także inne rodzaje odpadów, w tym również odpady niebezpieczne.