Odpady niebezpieczne

Dostarczamy kompleksowe usługi z zakresu gospodarki odpadami, w szczególności odpadami niebezpiecznymi dopasowane do potrzeb Klientów.

Służymy pomocą przy rozwiązywaniu problemów związanych z odpowiednim postępowaniem z odpadami i ich klasyfikowaniem.

Zapewniamy profesjonalną i pełną obsługę w atrakcyjnych cenach.

Oferujemy odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne:

- odpadów laboratoryjnych i odczynników chemicznych,

- odpadów zawierających substancje niebezpieczne,

- odpadów medycznych,

- odpadów zakaźnych,

- leków i suplementów diety,

- innych odpadów niebezpiecznych.

Powierzając nam odpady niebezpieczne , mogą mieć Państwo pewność, że będą one odpowiednio zagospodarowane i unieszkodliwione zgodnie z przepisami.

Świadcząc nasze usługi zawsze dbamy o bezpieczeństwo, chroniąc przy tym środowisko i zdrowie Klientów.