OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo,  

Prosimy o zapoznanie się z informacją o zakresie i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych.

Administratorem Danych Osobowych jest EKORR Rybiccy Sp. J. z siedzibą w Warszawie 02-237 przy ul. Instalatorów 23, posiadająca NIP 522-320-87-28, REGON 389812363, KRS 0000918183 („EKORR”).

Dane będą przetwarzane zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez EKORR w celu zawarcia lub wykonania umowy zlecenia, umowy cesji, umowy na odbiór odpadów lub innej umowy.  

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo:

  • cofnąć wyrażoną przez siebie zgodę w każdym momencie i bez podawania przyczyny
  • żądać od EKORR dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych i informacji o przetwarzaniu danych osobowych
  • sprostować dane osobowe
  • żądać usunięcia danych osobowych
  • żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach EKORR
  • żądać przeniesienia swoich danych osobowych. 

W celu skorzystania z przysługujących praw prosimy o kontakt mailowy info@ekorr.pl lub pisemnie na adres biura naszej firmy EKORR Rybiccy Sp. J. ul. Instalatorów 23 lok. 101, 02-237 Warszawa.   

Jednocześnie informujemy, że RODO wiązać będzie wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Pełną treść RODO znajdziecie Państwo na stronie „www” Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych  

https://giodo.gov.pl/pl/569/9276.