Odpady medyczne w Warszawie - Jak sobie z nimi poradzić?

Odpady medyczne Warszawa to bardzo rozległy rynek niebezpiecznych odpadów, które wymagają specjalistycznej logistyki i wiedzy w zakresie ich przechowywania, transportu oraz utylizacji. Co to są odpady medyczne Warszawa? Jakie przepisy regulują zarządzanie odpadami w Warszawie? Czy odpady medyczne w Warszawie muszą zawsze oznaczać dla placówki duży problem? Wyjaśniamy i podpowiadamy, jak poradzić sobie z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi.

Odpady medyczne Warszawa – wyjaśniamy pojęcie

Czym są odpady medyczne Warszawa i jakie regulacje prawne je obejmują, opisuje szczegółowo ustawa z 14 grudnia 2012 roku (Dz.U. 2013 poz. 21), a także Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 5 października 2017 roku. Jak określają dokumenty, odpady medyczne Warszawa to takie, które „powstały w wyniku realizacji świadczeń zdrowotnych, a także prowadzenia badań naukowych oraz doświadczeń w dziedzinie medycyny”.

Odpady medyczne Warszawa w praktyce

Odpady medyczne Warszawa to bardzo długa lista produktów, począwszy od igieł i strzykawek, przez pozostałości leków, chemikalia, odczynniki diagnostyczne, pozostałości amalgamatu stomatologicznego, narzędzia chirurgiczne, środki opatrunkowe, ubrania, aż po organy, części ciała, narzędzia i naczynia, które miały styczność z krwią lub innymi płynami ustrojowymi i wszelkie odpady, które zawierają drobnoustroje chorobotwórcze.

Gdzie powstają odpady medyczne Warszawa?

Odpady medyczne Warszawa w największych ilościach generowane są oczywiście w dużych szpitalach czy przychodniach, na tym jednak nie koniec. Odpady medyczne w Warszawie powstają także w gabinetach ambulatoryjnych, poradniach, praktykach lekarskich, salonach piękności, gabinetach stomatologicznych, laboratoriach, a nawet salonach tatuażu czy piercingu. Odpady medyczne Warszawa powstają również w gabinetach weterynaryjnych – to wówczas odpady weterynaryjne.

Odpady medyczne w Warszawie – zasady segregacji

Zarządzanie odpadami medycznymi w pierwszej kolejności obejmuje ich prawidłową segregację. Segregowane odpady medyczne Warszawa umieszczane muszą być zgodnie z wytyczonymi kategoriami w odpowiednich workach lub pojemnikach. Zakaźne odpady medyczne Warszawa trafiają do czerwonych pojemników lub worków foliowych w tym samym kolorze. Odpady medyczne Warszawa inne niż zakaźne trafiać powinny do żółtych worków oraz pojemników. Odpady medyczne inne niż niebezpieczne trafiać mogą do worków lub pojemników w innych, niż dwa powyższe, kolorach.

Odpady medyczne Warszawa – przechowywanie

Poza odpowiednim kolorem przeznaczonym dla poszczególnych grup odpady medyczne muszą być również stosownie oznaczone. Każdy worek i pojemnik musi być zamknięty i opatrzony naklejką z odpowiednim kodem (zgodnym z ustawą) i datą powstania (zamknięcia) opakowania zbiorczego. Ostatnia informacja jest konieczna ze względu na fakt, że odpady medyczne Warszawa nie mogą być przechowywane zbyt długo od chwili ich powstania.

Ostre narzędzia czy igły umieszczane są w plastikowych pojemnikach, które chronią personel i osoby pracujące przy odbiorze, transporcie i utylizacji odpadów przed przypadkowym skaleczeniem i narażeniem się na ryzyko epidemiologiczne. Odpady płynne umieszczane muszą być w specjalnie do tego przeznaczonych kanistrach. Pozostałe odpady medyczne Warszawa trafiają natomiast do wytrzymałych worków z tworzywa.

Poza powyższymi kryteriami ustawodawca określa również dopuszczalny czas przechowywania (uzależniony od rodzaju odpadów medycznych) czy temperaturę, w której odpady medyczne czekają po zamknięciu na odbiór przez specjalistyczne firmy, które zajmują się odbiorem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów medycznych.

Odpady medyczne Warszawa – odbiór i transport

Odbiór odpadów medycznych w Warszawie odbywa się przy współpracy z wyspecjalizowanymi w tej dziedzinie firmami. W przeciwieństwie do odpadów komunalnych, odpady medyczne Warszawa muszą być bowiem transportowane w sposób, zapewniający pełne bezpieczeństwo. Brak dochowania procedur stwarza zagrożenie epidemiologiczne i jest niebezpieczny zarówno dla ludzi, zwierząt, jak i środowiska. Odbiór odpadów medycznych musi więc być realizowany przez firmy, które dysponują odpowiednią wiedzą, sprzętem i zapleczem.

Transport odpadów medycznych Warszawa odbywa się odpowiednio oznakowanym samochodem, którego kierowca legitymuje się certyfikatem ADR (to pisemne potwierdzenie, że posiada uprawnienia dla kierowców zajmujących się przewozem materiałów niebezpiecznych).

Odpady medyczne Warszawa – utylizacja

Utylizacja odpadów medycznych w Warszawie, nazywana zamiennie również unieszkodliwianiem to proces, który ma na celu neutralizację zagrożeń, z którymi wiąże się przetwarzanie odpadów medycznych. Eliminowane patogeny (wirusy, bakterie, grzyby, toksyny) w toku utylizacji tracą cechy, które stwarzają zagrożenie. Zgodnie z przepisami, odpady medyczne Warszawa oraz odpady weterynaryjne neutralizowane są w przeznaczonych do tego spalarniach. Proces spalania odpadów odbywa się w bardzo wysokich temperaturach oraz kontrolowanych warunkach, dzięki którym ryzyko emisji szkodliwych substancji do otoczenia jest zminimalizowane praktycznie do zera.

Odpady medyczne Warszawa – EKORR - Twój partner w gospodarce odpadami

Płynne i sprawne funkcjonowanie placówek medycznych, badawczych, kosmetycznych, kosmetologicznych i innych jest w dużej mierze uzależnione od jakości współpracy z firmą zajmującą się przetwarzaniem odpadów medycznych. Zakłócenia na tym polu mogą skutkować blokadą i wstrzymaniem pracy podmiotów generujących odpady.

Wybór partnera do współpracy jest więc niezwykle istotny. EKORR to firma z wieloletnim doświadczeniem, flotą przystosowanych do transportu odpadów medycznych samochodów i kierowców z uprawnieniami. Oferujemy elastyczne warunki współpracy, grafiki i harmonogramy dostosowane do indywidualnych potrzeb i kompleksową obsługę. Z nami odpady medyczne Warszawa przestają stanowić problem.

Nasza szeroka oferta dostosowana jest do potrzeb naszych Klientów:

  • Odbiór odpadów medycznych Warszawa.
  • Transport odpadów medycznych w Warszawie.
  • Utylizacja odpadów medycznych w Warszawie.
  • Pełna oferta sprzętu do pakowania odpadów: worki foliowe w wyznaczonych kolorach, pojemniki z tworzyw sztucznych, kanistry, samoprzylepne etykiety do znakowania odpadów medycznych.

Zapewniamy rynkowe ceny oraz niezawodną, terminową i wygodną współpracę. Zapraszamy!