Odpady niebezpieczne - źródła ich powstawania.

Czym są odpady niebezpieczne ?

Są to odpady, które po przedostaniu się do środowiska naturalnego mogą stanowić zagrożenie dla ludzi, zwierząt i innych form życia.

Do głównych źródeł, z których powstają odpady niebezpieczne należą:

 • odpady medyczne,
 • odpady weterynaryjne,
 • pozostałości substancji stosowanych jako rozpuszczalniki,
 • oleje mineralne i substancje oleiste,
 • środki farmaceutyczne, leki i związki stosowane w medycynie lub w weterynarii,
 • środki do impregnacji lub konserwacji drewna,
 • biocydy i środki fitofarmaceutyczne,
 • substancje zawierające PCB,
 • tusze, barwniki, pigmenty, farby, lakiery lub pokosty,
 • żywice, lateks, kleje lub spoiwa,
 • środki pirotechniczne i inne materiały wybuchowe,
 • chemikalia stosowane w przemyśle fotograficznym,