Czym są odpady medyczne?

Odpady medyczne zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach stanowią odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny.

Szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi.

Treść Rozporządzenia dostępna jest w zakładce AKTY PRAWNE.