Odpady weterynaryjne - czym są i gdzie powstają?

Odpady weterynaryjne - odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, jak również w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach.

Odpady weterynaryjne najczęściej powstają w:

  • gabinetach weterynaryjnych,
  • laboratoriach,
  • schroniskach dla zwierząt,
  • lecznicach i szpitalach dla zwierząt.

Szczegółowy sposób postępowania z odpadami weterynaryjnymi określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2010r. w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami weterynaryjnymi.

Treść rozporządzenia dostępna w zakładce AKTY PRAWNE.