Przeterminowane leki - Co z nimi zrobić?

Podpowiadamy co zrobić i jak postępować z przeterminowanymi lekami w gabinetach lekarskich, przychodniach, szpitalach lub aptekach.

Leki przeterminowane, podobnie jak zniszczone są odpadami, które należą do grupy odpadów medycznych.
W związku z czym postępowania z nimi jest również określone przez prawo. Począwszy od sposobu zbierania odpadów, odpowiedniego pakowania, po specjalistyczny transport, aż do momentu unieszkodliwienia w spalarni odpadów medycznych.

Leki należy zbierać w sposób selektywny, co oznacza oddzielenie leków cytostatycznych i cytotoksycznych od pozostałych.

Leki cytostatyczne i cytotoksyczne są to odpady niebezpieczne i są oznaczone kodem odpadu 18 01 08*, natomiast wszystkie pozostałe leki to kod 18 01 09.

Odpady o kodzie 18 01 08* zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi zbieramy w miejscu ich powstawania do pojemników lub worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej, koloru żółtego, wytrzymałych odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia.

Leki pozostałe o kodzie 18 01 09 czyli inne niż wymienione w 18 01 08 zbieramy w miejscu ich powstawania do pojemników lub worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej, albo do pojemników wielokrotnego użycia, w kolorze innym niż czerwony i żółty, wytrzymałych odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych.

Przeterminowane leki należy niezwłocznie przekazać w celu ich unieszkodliwienia.