Przydatne adresy dla wytwórców odpadów medycznych.

Niezależnie od tego czy wytwarzasz odpady medyczne w Warszawie, Płocku, Radomiu czy innej miejscowości województwa mazowieckiego poniższe adresy będą pomocne:

Urząd Marszałkowski Województa Mazowieckiego                                                               

Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych

ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa

tel. 22 597 91 00

e-mail: gospodarka.odpadami@mazovia.pl

www.mazovia.pl 

 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie

ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa

tel. 22 620 90 01

e-mail: sekretariat@wsse.waw.pl

www.wsse.waw.pl

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

ul. Bartycka 110A, 00-716 Warszawa

tel. 22 651 06 60

e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl

www.wios.warszawa.pl

 

Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami

tel. 22 340 40 50

www.bdo.mos.gov.pl