Jak działa spalarnia odpadów medycznych?

Odpady medyczne i odpady weterynaryjne powstają w wyniku świadczenia usług medycznych i weterynaryjnych takich jak: leczenie, badanie lub diagnozowanie pacjentów.
Wytwarzane są w placówkach medycznych np.: Szpitalach, Przychodniach, Gabinetach lekarskich. Jedyną metodą, którą można unieszkodliwiać powstałe odpady jest ich termiczne przekształcenie w spalarni odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych. Odpady medyczne i odpady weterynaryjne gromadzi się w miejscach ich powstawania w pojemnikach lub workach jednorazowego użytku, które wraz z odpadami zostają spalane i ulegają rozkładowi. Spalanie występuje zazwyczaj w piecach obrotowych, które wyposażone są w obrotowy bęben utrzymujący odpady medyczne i odpady weterynaryjne w ciągłym ruchu zapewniając im dostęp powietrza przez co umożliwia im pełne odgazowanie i unieszkodliwienie. W spalarni odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych utylizowane są odpady niebezpieczne, odpady chemiczne, odpady szpitalne. Odpady poddawane unieszkodliwieniu są w każdej postaci tzn.stałej, płynnej lub gazowej. Piece wyposażone są dodatkowo w komorę dopalania, która wspomaga proces utylizacji odpadów utrzymując temperaturę 1200 stopni Celsjusza przez min. 2 sek. co gwarantuje kompletne spalenie odpadów niebezpiecznych i znacznie wpływa na zmniejszenie ilości emitowanych dioksyn i CO2.
Każda instalacja do unieszkodliwiania odpadów  medycznych i odpadów weterynaryjnych jest wyposażona w system oczyszczania gazów wylotowych oraz system monitorowania spalin.
Unieszkodliwiając odpady medyczne i odpady weterynaryjne, jak również inne odpady niebezpieczne uzyskujemy energię w postaci pary wodnej, którą przy zastosowaniu odpowiednich technologii możemy wykorzystać przy produkcji energii elektrycznej.
 
Więcej informacji dotyczących unieszkodliwiania odpadów można znaleźć w Ustawie o odpadach:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000021