Amalgamat dentystyczny - niebezpieczny odpad medyczny.

Czym jest amalgamat dentystyczny?

Amalgamat dentystyczny należący do grupy odpadów medycznych oznaczonych kodem 18 01 10* jest odpadem niebezpiecznym zawierającym związki takie jak np. rtęć, cyna, miedź czy też srebro.

W praktyce są to po prostu plomby zębowe, które były stosowane już od XIX wieku. Na szczęście jest ich coraz mniej i bardzo rzadko można się z nimi spotkać.

Od 1 stycznia 2019 roku w każdym miejscu gdzie stosuje się amalgamat dentystyczny oraz w każdym gabinecie, którym usuwa się tego rodzaju wypełnienia jest obowiązek posiadania i stosowania separatorów amalgamatu dentystycznego aby jego pozostałości nie przedostawały się do kanalizacji, a tym samym do środowiska.