Czym jest KPO?

Karta przekazania odpadów, w skrócie KPO jest dokumentem potwierdzającym przekazanie odpadów medycznych, odpadów weterynaryjnych lub innego rodzaju odpadów przez ich Wytwórcę do posiadacza odpadów.

KPO powinno zawierać następujące informacje:

- nazwę i adres Wytwórcy odpadów,

- miejsce prowadzenia działaności,

- nr rejestrowy w BDO,

- numer NIP,

- rodzaj procesu przetwarzania , któremu powinien zostać poddany odpad,

- kod odpadu (dla odpadów medycznych jest to grupa 18 01 ...)

- rodzaj odpadu,

- data przekazania odpadów,

- masę przekazywanych odpadów w Mg (1 Mg = 1000 kg)

- numer rejestracyjny pojazdu transportującego odpady,

- nazwę i adres posiadacza transportującego odpad,

- nazwę i adres posiadacza przejmującego odpady.