Prawidłowe postępowanie z odpadami medycznymi w gabinecie.

1.)Odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach (np. igły, skalpele, wiertła) zbiera się do pojemników jednorazowego użytku w kolorze czerwonym, sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie lub przecięcie.

2.)Odpady medyczne (np. rękawiczki, opatrunki, lignina) z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach zbiera się do pojemników lub worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej, koloru czerwonego, wytrzymałych odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia.

Pojemniki lub worki zapełnia się co najwyżej do 2/3 ich objętości w sposób umożliwiający ich bezpieczne zamknięcie.

Pojemnik lub worek z odpadami medycznymi powinien posiadać widoczne oznakowanie identyfikujące, które zawiera:

  • kod odpadów medycznych w nim przechowywanych,
  • nazwę wytwórcy odpadów medycznych,
  • numer REGON wytwórcy odpadów medycznych,
  • numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wraz z podaniem organu rejestrowego,
  • datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania),
  • datę i godzinę zamknięcia.