REJESTRACJA W BDO

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) jest zintegrowanym systemem teleinformatycznym, utworzonym zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, w skład którego wchodzi rejestr BDO oraz moduły ewidencji i sprawozdawczości.

Umożliwia on prowadzenie w formie elektronicznej ewidencji odpadów oraz składanie rocznych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami.

Rejestr BDO administrowany jest przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a prowadzony na bieżąco przez Marszałków Województw.
 
  • Kto podlega obowiązkowi rejestracji w BDO?

Obowiązek rejestracji w BDO mają wszystkie podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 Ustawy o odpadach.

Wpis działalności do BDO i prowadzenie rejestru jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy, którego działalność polega na: wytwarzaniu, transportowaniu, zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów.

  • Jak zarejestrować się w BDO?

Wniosek rejestrowy należy złożyć przy użyciu formularza elektronicznego za pośrednictwem strony: www.bdo.mos.gov.pl 

Rejestracja nie sprawia większych trudności, a sama procedura jest przejrzysta. 

W przypadku jakichkolwiek problemów, czy też wątpliwości możecie Państwo liczyć na naszą pomoc.