Sprawozdanie z wytworzonych odpadów w 2020r.

Przypominamy, że sprawozdanie roczne o wytworzonych odpadach medycznych w 2020r. należy złożyć w terminie do 15 marca 2021r. poprzez system BDO.

Instrukcja wykonania rocznego sprawozdania w BDO