Nowe terminy sprawozdawczości za rok 2019

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 maja 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 przesunięty zostały termin składania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2019.

Sprawozdanie roczne o wytwarzanych odpadach za rok 2019 należy złożyć poprzez system BDO do 31 października 2020r.