Odpady medyczne - Prawidłowe oznakowanie

Podpowiadamy jak prawidłowo powinny być oznakowane pojemniki lub worki zawierające odpady medyczne według nowego Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi.

Pojemnik lub worek z odpadami medycznymi powinien posiadać widoczne oznakowanie identyfikujące, które zawiera:

- kod odpadów medycznych w nim przechowywanych,
- nazwę wytwórcy odpadów,
- numer REGON wytwórcy odpadów medycznych,
- numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność   leczniczą, o których  mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej,
- datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcie użytkowania),
- datę i godzinę zamknięcia.

Worki i pojemniki powinny posiadać odpowiedni kolor zgodnie z kodem odpadów, tzn.:

1. Odpady zakaźne o kodach:

- 18 01 02*,
- 18 01 03*,
- 18 01 80*,
- 18 01 82*,

powinny być zbierane w opakowaniach koloru czerwonego.

2. Odpady niebezpieczne, inne niż zakaźne o kodach:

- 18 01 06*,
- 18 01 08*,
- 18 01 10*,


powinny być zbierane w opakowaniach koloru żółtego.

3. Odpady inne niż niebezpieczne o kodach:

- 18 01 01,
- 18 01 04,
- 18 01 07,
- 18 01 09,
- 18 01 81,


należy zbierać w opakowaniach w kolorze innym niż czerwony i żółty.

W przypadku pytań, czy wątpliwości chętnie udzielimy dodatkowych informacji.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel. 22 290 39 49, tel. kom. 790 392 392, e-mail: info@ekorr.pl