Kontener na odpady medyczne

 Kontener do gromadzenia odpadów medycznych.

Posiadamy w sprzedaży kontenery o poj. 120L i 240L do magazynowania wytwarzanych odpadów medycznych
i odpadów weterynaryjnych do czasu ich odbioru.
Kontener jest odpowiednio oznakowany, posiada pokrywę z uchwytem, a jego kolorystyka
jest zgodna z obowiązującymi przepisami.
  W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.