Sprawozdania z wytworzonych odpadów 2018

 
Sprawozdania roczne o odpadach należy składać do 15 marca 2018r.
 
Przypominamy, że zgodnie z art.76 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. , poz.21)
15 marca upływa termin składania zbiorczych zestawień danych o odpadach za rok 2017.

Wychodząc naprzeciw temu obowiązkowi, oferujemy Państwu wykonanie takiego sprawozdania.

Zestawienie danych o odpadach zostanie udostępnione do pobrania w Strefie Klienta.

Każdy z Państwa otrzyma powiadomienie poprzez e-mail o przygotowanym sprawozdaniu gotowym do pobrania.

Do logowania proszę używać swojego adresu e-mail i hasła.

W przypadku problemów prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.