Akty prawne

Firma EKORR prowadząca gospodarkę odpadami działa zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami - unieszkodliwiamy odpady medyczne, odpady weterynaryjne oraz innego rodzaju
odpady niebezpieczne
zgodnie z wymogami prawnymi,
zapewniając naszym Klientom profesjonalne wsparcie w prowadzeniu działalności.

Poniżej prezentujemy akty prawne, które obowiązują podmioty wytwarzające odpady  medyczne i odpady weterynaryjne, a także inne rodzaje odpadów.- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 Nr 0 poz. 21)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014, poz. 1923)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami weterynaryjnymi (Dz.U. z dnia 26 października 2010 r.)

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. Nr 79, poz. 666)