Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego Kat. 1,2,3

Firma EKORR posiada zezwolenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Warszawie
na przewóz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii 1,2 i 3
do zakładów utylizacji.