Sprawozdania roczne

Jeżeli Państwo wytwarzacie odpady medyczne, odpady weterynaryjne lub odpady niebezpieczne czy też odpady z innych grup, mają Państwo obowiązek składania sprawozdań rocznych dotyczących wytworzonych odpadów.

Zgodnie z art. 37 ust.3 Ustawy o odpadach każdy wytwórca odpadów jest obowiązany złożyć raz w roku
do Urzędu Marszałkowskiego sprawozdanie z ilości wytworzonych odpadów za ubiegły rok.
Termin składania sprawozdań mija 15 marca każdego roku.

W związku z czym oferujemy Państwu przygotowanie i udostępnienie w/w sprawozdań.

Zamówienie na wykonanie sprawozdania prosimy składać pod nr tel. 22 290 39 49
lub drogą elektroniczną na:
info@ekorr.pl.